Obchodní podmínkyVendome s.r.o.
Jánská 12, 602 00 Brno
IČ: 47907401, DIČ: CZ47907401Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky(dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Vendome s.r.o. se sídlem Jánská 12, Brno 602 00, identifikační číslo: 47907401 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy ( dále jen „objednávka“) uzavíráme mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění obchodních podmínek.

Podmínky objednání

  • Smluvní vztah mezi kupujícím (dle údajů vyplněných v objednávce) a prodávajícím BISAKU klenotnictví (VENDOME s.r.o., IČ: 47907401) vzniká na základě odeslání objednávky a zvolení typu platby.
  • Kupující je povinen uvést v objednávce všechny údaje pravdivě. Špatně nebo neúplně zadané informace kupujícím nemohou být později uznány jako důvod k reklamaci. Proto vás prosíme o pečlivé změření a zadání velikosti vašich prstů. Pozdějšími úpravami prstenů mohou vzniknout komplikace. Především s usazením kamenů, povrchovými úpravami apod. U některých modelů (především s osazením kamenů kolem celého obvodu prstenu) není možná jakákoliv úprava velikosti prstenu. 
  • Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednaný šperk přesně dle popisu na webových stránkách a dle objednávky vyplněné kupujícím. Šperky jsou označeny puncem Českého puncovního úřadu dle zákona č. 539/92 sb. o puncovnictví a zkoušení drahých kovů. Ke všem šperkům osazeným diamanty (brilianty) dodáváme certifikát o pravosti a kvalitě kamenů (4C), kde je uvedená váha v karátech (ct), typ brusu, čistota a barva diamantu.
  • Objednaný šperk vám je osobně předán či doručen v originální krabičce BISAKU s daňovým dokladem (paragon) na celkovou částku objednaného zboží.

Dodací lhůty

Běžné dodací lhůty na veškeré zboží jsou se pohybují v závislosti na aktuálním zatížením naší dílny. U zásnubních prstenů, které máme většinu skladem v nabízených variantách, je dodací lhůta okolo 5 pracovních dnů.

U snubních prstenů, které pro vás vyrábíme na zakázku, se doba výroby aktuálně pohybuje mezi 3-4 týdny. Výjimečně může být dodací lhůta prodloužena naší společností o 7 dnů; o delší dobu může být dodací lhůta prodloužena již jen po dohodě s Vámi (např. v období přetížení výroby, apod.). O této skutečnosti bude zákazník včas informován. Věřte, že je i v našem zájmu Vám dodat šperk co nejdříve k oboustranné spokojenosti.

Reklamace a záruka

Veškeré šperky zakoupené přes naše webové stránky jsou originálním produktem značky BISAKU a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců. Výjimkou jsou snubní prsteny, na které dáváme doživotní záruku.

  • Záruka se vztahuje na vady materiálu a prokazatelné výrobní vady.
  • Záruka se nevztahuje na mechanické poškození (deformaci působením vnější síly), poškození povrchové úpravy (poškrábání) a poškození vzniklé nesprávným používáním výrobku.
  • Záruka také zaniká při jakémkoliv zásahu do zboží třetí osobou. V případě jakéhokoliv požadavku na úpravu či změnu našeho výrobku (zmenšení, leštění, obnovení matování apod.), prosíme navštivte zásadně jen naše prodejny BISAKU KLENOTNICVÍ.
  • Vada vzniklá v důsledku chybně či neúplně zadaných informací zákazníkem v objednávkovém formuláři, se jako důvod reklamace neuznává (upozorňujeme, abyste věnovali měření velikosti Vašich prstů zvýšenou pozornost a pečlivost).

Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na Vaše náklady na adresu naší provozovny a musí být k zásilce se zbožím připojeny Vaše kontaktní údaje, název zboží, popis závady, datum a Váš podpis a dále dodací list, záruční list, doklad o zaplacení. Zároveň uveďte prosím Vaše telefonní číslo a e-mail, abychom Vás mohli pružně a rychle kontaktovat o stavu reklamace. Zboží je možno vrátit také přímo v prodejně společnosti na adrese: BISAKU klenotnictví, Jánská 12, 602 00 Brno.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebude vada zkoumána ani uznána a zboží bude vráceno zpět zákazníkovi na jeho náklady.
Je-li vada odstranitelná, naše společnost vadu odstraní na své náklady v co možná nejkratší době.

Je-li vada neodstranitelná, po domluvě se zákazníkem nabízíme poskytnutí slevy, výměnu vadného zboží za nové nebo za jiný výrobek, popřípadě vrácení peněz formou hotovosti na prodejně či složením předmětné částky na účet uvedený zákazníkem. Naše společnost zajistí vyřízení reklamace v co možná nejkratší době. Vyhrazuje si však právo možnosti využít zákonné 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace ode dne přijetí. Záruční doba je prodloužena o dobu reklamačního řízení.
 

Odstoupení od kupní smlouvy

Zboží vyrobené na zakázku nelze vrátit, lze je reklamovat z důvodu výrobních vad dle záruk poskytovaných u jednotlivých druhů výrobků.